kaspersky

جایگاه ویژه برای کسپرسکی در آخرین ارزیابی سرعت عملکرد آنتی ویروس ها

/post-2

در اخرین ارزیابی سرعت عملکرد آنتی ویروس ها کسپرسکی توانست با کسب حداکثر امتیاز همگان را قانع کند که دیگر آنتی ویروس سنگینی نیست.