مایکروسافت

سوءاستفاده مهاجمان از آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی

/post-1

در هفته‌های اخیر - مهر ماه 99- برخی مؤسسات هدف حملاتی قرار گرفته‌اند که در جریان آنها مهاجمان با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری CVE-2020-1472 – معروف به Zerologon – اقدام به توزیع باج‌افزارهای با عملکرد Wiper در شبکه اهداف خود می‌کنند.